Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek
Tel.: +420 382 772 111
IČO: 26095190

banner PACIENTI 2017

 
  BannerINKONT

Komerční sdělení

 

Facebook50

Mamocentrum vyzývá k prohlídkám. In: Události v regionech (Praha). ČT 24 8.2.2017.

FAROVÁ, Tereza - CHYTRÝ, Karel - ČAPKOVÁ, Štěpánka. Pár zlaťáků za karnevalovou masku. Pediatrie pro praxi, 2016, roč. 17, č. 6, str. 372-374. ISSN 1213-0494.

Canisterapie v písecké nemocnici. In: Týden v regionech. ČT24 3.12.2016.

MALINA, Pavel, V. CEJP, V. ČEČELOVSKÝ a Ladislav GERGELY. Laboratorní markery zánětu - kdy nám stačí C-reaktivní protein a kdy ne? Klinická biochemie a metabolismus. Sborník 48. celostátního sjezdu biochemických laborantů České společnosti klinické biochemie ČLS JEP BIOLAB 2016. 2016, 24(2), 104. ISSN 1210-7921. Dostupné také z: http://www.cskb.cz/cskb.php?pg=casopisy--kbm--casopisy-kbm-archiv 

HORÁKOVÁ, M. Ambulance dětské chirurgie. In: Jihočeská televize 24.11.2016

REZEK, R. Nový urgentní příjem pro lidi s mrtvicí. In: Jihočeská televize 18.10.2016.

KRISTENOVÁ, P., Karel CHYTRÝ a Pavel TIMR. Proč neroste..? Česko-slovenská pediatrie. XII. Český pediatrický kongres s mezinárodní účastí 15. – 17. září 2016, Hradec Králové. 2016,71(Supplementum 1), 46. ISSN 0069-2328. Dostupné také z: http://www.prolekare.cz/cesko-slovenska-pediatrie-clanek/postery-59721

BENEDIKTOVÁ, K. - BYSTŘICKÝ, P. Úloha magnetické rezonance v předoperačním stagingu karcinomu prsu. Praktický lékař, 2016, roč. 96, č. 4, s.179-184. ISSN: 0032-6739

LADMAN, Jiří, Radka BULÍNOVÁ, Libor ŠAFAŘÍK, Pavel HOLAN a Leoš HANDREJCH. Mladý muž se vzácným tumorem skrota. Urologie pro praxi. 2016, 17(1), 35-37. ISSN 1213-1768. Dostupné také z: http://www.urologiepropraxi.cz/archiv.php

HOLAN, Jiří. Radiologie. In: Zdravíčko [rozhlasový pořad].Český rozhlas České Budějovice 8.8.2016.

LANDMAN, Jiří, Leoš HANDREJCH, Libor ŠAFAŘÍK, Pavel HOLAN a Miloš MINIBERGER. Bilaterální synchronní renální karcinom s odlišným histologickým nálezem. Urologie pro praxi. 2016, 17(2), 87-90. ISSN 1213-1768. Dostupné také z: http://www.urologiepropraxi.cz/archiv.php 

HANDREJCH, Leoš: Ledviny a močové ústrojí u mužů. In: Zdravíčko [rozhlasový pořad].Český rozhlas České Budějovice 30.5.2016.

HANDREJCH,Leoš: Mužské záležitosti - ledviny a močový systém. In: Zdravíčko [rozhlasový pořad].Český rozhlas České Budějovice 16.5.2016.

TUREK, Michal: Přirozený porod v porodnici. In: Zdravíčko[rozhlasový pořad].Český rozhlas České Budějovice 11.1.2016.

HAVELKOVÁ, Jana — GERGELY, Ladislav. Není perikarditida jako perikarditida – kazuistika. Kardiologická revue, 2015, roč. 17, č. 1, s. 37-40. ISSN: 2336-288X. 

HOBZEK, Zdeněk. Ledviny.  In: Zdravíčko[rozhlasový pořad].Český rozhlas České Budějovice 23.3.2015

KAJTMANOVÁ, Helena: Bezplatné preventivní vyšetření paměti. In: Studio Z [televizní pořad] Jihočeská televize 26.2.2015, Studio Z

NOVOTNÝ, Dalibor — MALINA, Pavel — KRUMPHOLCOVÁ, Petra, et al. The acute pancreatitis severity prediction using adiponectin, adipocyte fatty acid binding protein and fibroblast growth factor 21 levels in day 4 after admission. Klinická biochemie a metabolismus, 2015, roč. 23, č. 1, s. 9-16. ISSN: 1210-7921

KUBÁNKOVÁ, H. Při jakých hodnotách krevního obrazu (ne)pomýšlet na hematologické onemocnění. Bulletin Sdružení praktických lékařů ČR, 2015, roč. 25, č. 1, s. 21-28. ISSN: 1212-6152.

HOLAN, Jiří. Mamografie.  In: Zdravíčko [rozhlasový pořad]. Český rozhlas České Budějovice 23.2.2015

BULÍNOVÁ, Radka - HOLAN, Pavel - HANDREJCH, Leoš, et al. Paratestikulární cystadenom s ovariálním stromatem. Urologie pro praxi, 2014, roč. 15, č. 5, s. 237-238. ISSN: 1213-1768.

PAPÁČEK, Radek: Krev před Vánocemi daruje až dvojnásobek lidí, říká primářka Helena Kubánková. Písecký deník 9.12.2014, č. 287, s. 3. ISSN 1802-0828.

TUREK, Michal: Močová inkontinence u žen. In: Jihočeská televize 30.11.2014. Videoarchiv (3,28-7,40 min.)

HANDREJCH, Leoš: Onemocnění prostaty a problémy s erekcí. In: Zdravíčko [rozhlasový pořad]. Český rozhlas České Budějovice 24.11.2014.

TUREK, Michal: 3D 4D ultrazvuk. In: Jihočeská televize 13.11.2014. Videoarchiv (3,25-5,57 min.)  

NOVOTNY D. - VAVERKOVA H. - KARASEK D. - MALINA P.: Genetic variants of apolipoprotein A5 T-1131C and apolipoprotein E common polymorphisms and their relationship to features of metabolic syndrome in adult dyslipidemic patients. Clinical Biochemistry, Volume 47, Issue 12, August 2014, Pages 1015-1021.

MALINA, Pavel — NOVOTNÝ, Dalibor — KRUMPHOLCOVÁ, Petra, et al. Možnost predikce závažnosti akutní pankreatitidy stanovením adipokinů (adiponektinu, FGF-21 a A-FABP) při přijetí. Klinická biochemie a metabolismus, 2014, roč. 22, č. 1, s. 16-21. ISSN: 1210-7921. odkaz na časopis

BENDOVÁ, Vendula - KUDRLOVÁ, Alena. Vliv cílené nutriční podpory v rámci péče o oslabené pacienty. Florence, 2014, roč. X, č. 6, s. 16-18. ISSN: 1801-464X. odkaz na časopis

KUDRLIČKOVÁ, Dagmar — SOMROVÁ, Jana — BRABCOVÁ, Iva. Rizika v intraoperační ošetřovatelské péči. Pediatrie pro praxi, 2014, roč. 15, č. 4, s. 235-237. ISSN: 1213-0494. elektronická verze

Nemocniční kaplan Rostislav Homola. In: Křesťanský magazín: Představujeme. 26.1.2014 14:40 hodin ČT2. Dostupné z: videoarchiv ČT

BULÍNOVÁ, Radka - HANDREJCH,L. - KOCH,M., et.al. Abdominoskrotální hydrokéla. Česká urologie, 2013, roč. 14, č.  4, s.273-277. elektronická verze

ZACHOVÁ, Markéta - HUMPÁLOVÁ, M. - MÁŠKOVÁ, Jana. Využití konceptu bazální stimulace u pacienta a apalickým syndromem. Diagnóza v ošetřovatelství, 2013, roč. 9, č. 6, s.34-35. ISSN:1801-1349. odkaz

MALINA, Pavel — FEITOVÁ, S. — VORLÍČKOVÁ, P., et al. Retrospektivní analýza endoskopických nálezů u pacientů s pozitivním nálezem kvantitativnho imunochemického testu na okultní krvácení ve stolici. Klinická biochemie a metabolismus, 2013, roč. 21, č. 3, s. 181. ISSN: 1210-7921. (odkaz)

MALINA, Pavel — FEITOVÁ, S. — VORLÍČKOVÁ, P. — NOVOTNÝ, Dalibor. Implementace indikátorů kvality v klinicko-biochemické laboratoři. Klinická biochemie a metabolismus, 2013, roč. 21, č. 3, s. 169. ISSN: 1210-7921. (odkaz)

NOVOTNÝ, Dalibor — KARÁSEK, David — VAVERKOVÁ, Helena — MALINA, Pavel. HDL: funkce, dysfunkce a laboratorní metody stanovení. Klinická biochemie a metabolismus, 2013, roč. 21, č. 3, s. 122-128. ISSN: 1210-7921. (odkaz)

BECHYNĚ, Karel - SCHENK, Ivo. Synkopy, hluchota a slepota u karcinomu prsu - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2013, roč. 76, č. 5, s. 630-633. (elektronická verze)

MALINA, Pavel. Preanalytická fáze. FONS, 2013, roč. 23, č. 2, s. 17-20. ISSN: 1211-7137 elektronická verze

TUREK, Michal: Jak se operativně léčí inkontinence. Reportáž z operačního sálu a rozhovor.  In: Zdravíčko [rozhlasový pořad]Český rozhlas České Budějovice, 1.7.2013

ŠACHOVÁ, Zuzana — BRABCOVÁ, Iva. Vyhodnocení organizační kultury nemocnice v dimenzi komunikace a vztahu k práci. Kontakt, 2013, roč. 15, č. 1, s. 38-45. ISSN: 1212-4117.

MALINA, Pavel - CEJP, V. - JABOR, Antonín. Těžká akutní pankreatitida - laboratorní monitorování zaměřené na rozlišení sterilní a infiltrované nekrózy. Klinická biochemie a metabolismus, 2012. roč. 20, č. 4, s. 244-247. ISSN: 1210-7921 elektronická verze 

MALINA, Pavel. Staré a nové markery zánětu. FONS, 2012, roč. 22, č.2, s. 21-24. (elektronická verze)

BECHYNĚ, Karel - ROSOL, D. - APETAUEROVÁ, D. - SCHENK, Ivo. Atypický paraneoplastický neurologický syndrom - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2012, roč. 75, č. 3, s. 359-362. (elektronická verze)

MARTAN, A.- MAŠATA, J.- ADAMÍK, Z.- TUREK, Michal, et.al. Operační postup mini-páskové antiinkontinentní operace AJUST, doporučení a způsoby řešení možných nestandardních situací. Česká gynekologie, 2012, roč. 77, č. 3, s. 225-228. (elektronická verze)

VESELÁ, Marie - CHYTRÝ, Karel - VANČÍKOVÁ, Z. Komplikovaná pneumonie u batolete v čase pandemie chřipky A. První linie, 2012, roč. 2, č. 2, s. 18-19. (odkaz)

NOVOTNÝ, D.- KARÁSEK, D.- VAVERKOVÁ, H.- MALINA, P.: Prozánětlivé působení HDL. Klinická biochemie a metabolismus, 2012, roč.20, č.2, s. 118.

MALINA, P.: Současné možnosti nutriční péče a laboratorní monitorování nutriční podpory. Klinická biochemie a metabolismus, 2012, roč.20, č.2, s. 122.

FOJTÍKOVÁ,V.- MALINA, P. Úloha nutriční terapeutky v systému nutriční péče. 
Klinická biochemie a metabolismus, 2012, roč.20, č.2, s. 122.

FIEDLER, J.- PŘIBÁŇ, V.-  ŠKODA, O.- SCHENK, I.-  SCHENKOVÁ, V.- POLÁKOVÁ, S. Kognitivní výsledky EC-IC bypassu v indikaci sekundární prevence iktu. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011, 74/107 (Suppl.) S35. (odkaz)

BECHYNĚ, K.- SCHENK, I.: Kolapsové stavy, porucha sluchu a zraku při leptomeningeální karcinomatóze - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011, 74/107 (Suppl.) S66. (odkaz)

BECHYNĚ, K.- ROSOL, D.- APETAUEROVÁ, D.- SCHENK, I. Atypický paraneoplastický neurologický syndrom - kazuistika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2011, 74/107 (Suppl.) S88. (odkaz)

FIEDLER, J.- PŘIBÁŇ, V.- ŠKODA, O.- SCHENK, I.- SCHENKOVÁ, V.- POLÁKOVÁ, S. Cognitive outcome after EC-IC bypass surgery in hemodynamic cerebral ischemia, Acta Neurochirurgica 2011, Vol.153, Number 6, p.1303-1312. (elektronická verze)(citace)

PRÁŠEK, Jiří. Nemocnice v Písku stoletá. [Písek]: Nemocnice Písek, ©2011. 176 s. ISBN 978-80-260-0434-9.

DRÁBKOVÁ, Kateřina - TREŠLOVÁ, Marie. Identita v profesi sestry z pohledu sester a rodinných příslušníků. Florence, 2011, roč. 7, s. 24-27. (odkaz)

KŮRKOVÁ, Věra. Sledování nemocničních nákaz v regionální nemocnici. Sestra, 2011, roč.21, č. 3, s. 59-60.

MALINA, Pavel. Zaostřeno na preanalytickou fázi. FONS, 2011, roč. 21, č. 2, s. 32-35. (elektronická verze)

MALINA, Pavel - CEJP, V.- JABOR, Antonín. Těžká akutní pankreatitida a její laboratorní monitorování. Klinická biochemie a metabolismus, 2011, roč. 19, č. 3, s. 190. (odkaz)

BYSTŘICKÝ, P.- CEJP, V.- HOLAN, P.- Postiradiační angiosarkom prsu. Hojení ran, 2010, roč. 4, Suppl. 1, s.7. (odkaz)

BECHYNĚ, K.- SCHENK, I.- APETAUEROVÁ, D. Atypical paraneoplastic syndrome associated with anti-Yo antibodies. European Journal of Neurology. Special Issue: Abstracts of the 14th Congress of the EFNS, Geneva, Switzerland, 2010. September 2010 Volume 17, Supplement s3. s.296 (elektronická verze)

APEATUEROVA, D.- BECHYNĚ, K.- SCHENK, I.: Case report: brachial amyotrophic diplegia (BAD) - a slowly progressive motor neuron disorder. European Journal of Neurology. Special Issue: Abstracts of the 14th Congress of the EFNS, Geneva, Switzerland, 2010. September 2010 Volume 17, Supplement s3. s.310 (elektronická verze)

MALINA, Pavel. Zpráva o setkání mladých lékařů - klinických biochemiků. FONS, 2010, roč. 20, č. 1, s. 43. (elektronická verze)

ŠIMEČEK, Martin - ŠIMEČEK, K.- SVOBODA, V.- PETERKA, T. PCC.P - metoda volby v léčení trochanterických zlomenin na našem pracovišti. Rozhledy v chirurgii, 2010, roč. 89, č. 2, s. 150-158. (elektronická verze)

MALINA, Pavel. Kvalita v klinické laboratoři a bezpečnost pacientů. Klinická biochemie a metabolismus, 2010, roč. 18-39, č. 3, s. 127-128. (elektronická verze)

ŠIMEČEK, M.- ŠIMEČEK, K.- SVOBODA, V. Možnosti rekonstrukce laterální stěny trochanterického masivu podvlékanou dlahou. In: Národní kongres ČSOT: kniha abstrakt.Praha: Galén, (199-)-. 2009. s.100.

GERGELY, Ladislav. Tromby v srdečních síních u pacientky bez známé obvyklé příčiny. Cor et vasa, 2009, roč. 51, č. 9, s.643.

KALENDOVÁ, P. Vaskulitidy - stručný přehled, kazuistiky 3 pacietnů. Neurologie pro praxi, 2009, roč. 10, Suppl. C, s. 10.

MALINA, P.- CEJP, V.- JABOR, Antonín. Interleukin-6 jako marker infekce nekrózy u těžké akutní pankeatitidy. Klinická biochemie a metabolismus, 2009, roč.17, č.3, s. 195. (odkaz)

KŮRKOVÁ, Věra - HLINSKÁ, Jana. Problematika MRSA na LDN. Nozokomiálne nákazy, 2008, roč. 7, č. 4, s. 15-22.

GERGELY, P.- GERGELY, L. - FÁBIK, L.- FEIT, V., et.al. Tumory srdca. Cor et vasa, 2007, roč. 49, č. 10, s. 373-377. (abstrakt)

Poster prezentující společný výzkum prim. MUDr. P. Maliny (Oddělení klinické biochemie), prim.MUDr. V. Cejpa (Chirurgické oddělení) a prof. MUDr. A. Jabora (IKEM Praha) s názvem "Interleukin-6 jako marker infekce nekrózy u těžké akutní pankreatitidy" vyhrál 1.cenu na XIII. Postgraduálním kurzu "Sepse a MODS 2010" v Ostravě.

MALINA, P.- CIMBUROVÁ, E.- KŮSOVÁ, A.- FÁBIK, L.- OLEJÁROVÁ, M. Neobvyklá příčina horečky nejasného původu - generalizovaná panikulitida typu Weber-Christianovy choroby. Interní medicína pro praxi, 8, 2006,č.2, s.85-87. (elektronická verze)

KUČERA, F.- KRAJC, K.- CHYTRÝ, K.- ČEČELOVSKÝ, V. Diagnostický přínos vyšetření počtu leukocytů, C-reaktivního proteinu a interleukinu-6 u dětí s akutní apendicitidou. Československá pediatrie, 2006, roč. 61, č.5, s.291-292.

Kongresy

VII. setkání (nejen) mladých lékařů v oboru klinická biochemie. Písek 3.-4.11.2016 
MALINA P. SIRS, sepse, zánět

Budějovice kazuistické. České Budějovice 6.10.2016.
KOFROŇ L. Akutní cholecystitida a paracetamol
KAČALOVÁ S. - TUREK M. Hysterektomie z vitální indikace u pacientky ve II. trimestru gravidity
FAROVÁ T. - CHYTRÝ K. Pár zlaťáků za karnevalovou masku
MIKOLÁŠEK P. Aerococcus urinae - původce infekční endokarditidy

XVI.dny mladých chirurgů prof. MUDr. Stanislava Čárskeho,DrSc. Seč u Chrudimi 9. -10.6.2016.
HANÁČEK V., SRNEC J., SUCHOMEL  P.: Akutní mezenteriální ischemie: včasná diagnóza a second look laparotomie (case report).

XIII. setkání jihočeských anesteziologů a sester. České Budějovice 22.4.2016.
PIKSA,T. Periferní bloky a ultrazvuk
SLABÁKOVÁ,K. Role anesteziologické a traumatologické sestry

Round table Mölnlycke Health Care. Praha 13.4.2016.
SLABÁKOVÁ,K. Implementace nových doporučení nejen na ortopedicko-traumatologickém oddělení

Den jihočeského kardiocentra. České Budějovice 31.3.2016.
JUNKOVÁ,J. Syndrom tukové embolie 

XXII. kongres České internistické společnosti ČLS J.E.Purkyně. Praha 22.-25.11.2015.
JALŮVKOVÁ, M. - GERGELY, L. Gigantocelulární arteritis
PATEROVÁ, J. - GERGELY, L. Vaskulitidy velkých tepen (s postižením extrakraniálních cév)

Setkání (nejen) mladých lékařů v oboru klinická biochemie. Písek 5.-6.11.2015. MALINA,P. Chronická hyponatrémie - kazuistika.

Budějovice kazuistické. České Budějovice 13.10.2015
HANUŠ, P. Vzácná komplikace cholelithiázy
PEČMAN, T. - HANUŠ,P. - RAJCHNAM,P.: Zatajená anamnéza
KOFROŇ,L. - ČEČELOVSKÝ,V.: Jak se dá (ne)poznat stařecká apendicitida
SEDLÁČEK,R.: Vysokotlaké injekční poranění palce ruky
LADMAN,J. - HANDREJCH,L. - ŠAFAŘÍK,L. - HOLAN,P. - MINIBERGER,M.: Bilaterální synchronní renální karcinom s odlišným histologickým nálezem
KRISTENOVÁ,P. - CHYTRÝ,K. - ŠPATENKA,J.: Trombózy velkých cév v dětském věku
VIKTOROVÁ,I.: Pacientka s akutní emfyzematózní pyelonefritidou
JUNKOVÁ,J.: Bylina smrti (nejlepší přednáška kongresu)
MAREŠOVÁ, Š: Takayasuova arteritida

Pražské herniologické dny. Praha 21.-22.5.2015
BYSTŘICKÝ,P.: Hernia International 

12. zimní urologické sympozium. Špindlerův Mlýn 11.-15.1.2015. Postery:
BULÍNOVÁ,R.- HANDREJCH,L.: Abdominoskrotální hydrokéla 
BULÍNOVÁ,R.- HANDREJCH,L.: Paratestikulární cystadenom s ovariálním stromatem
HANDREJCH,L.- KOCH,M.- BULÍNOVÁ,R.- HOLAN,P.: Extrémně vzácný tumor varlete
HANDREJCH,L.: Časné nasazení LHRH antagonisty u generalizovaného, bezprostředně život ohrožujícího karcinomu prostaty
HANDREJCH,L.- ŠAFAŘÍK,L.- BULÍNOVÁ,R.: Řešení komplikované ureterolitiázy - laparoskopická ureterolitotomie
LADMAN,J.- HANDREJCH,L.- KOCH,M.- BULÍNOVÁ,R.- ŠAFAŘÍK,L.- HOLAN,P.: Mladý muž se vzácným tumorem skrota

4. konference nemocničních gynekologů a porodníků. Ostrava 28.-30.11.2014. TUREK,M. - BELKOV,I.: Operační léčba descensu a zároveň OAB mokrého typu pomocí bilaterální sakrokolpopexe.

XXIII. Česká urogynekologie. Celostátní konference s mezinárodní účastí. Praha 4.12.2014. TUREK,M.- BELKOV,I.: První zkušenosti s operační léčbou močové urgence.

XV. česko-slovenská konference laboratorní hematologie. Hradec Králové 20.-21.11.2014.
JANDOVÁ: Zavedení nových parametrů krevního obrazu (Ig, HFLC, Ret-He, IR-T, LRF, MFR, HFR) stanovovaných na analyzátoru Sysmex XT-4000i do rutinní práce (poster)
ROUČKOVÁ,D. - JANDOVÁ,M. - KUBÁNKOVÁ,H.: Nové parametry KO - Ig a  HFLC - na analyzátoru XT4000i jako užitečný ukazatel septického stavu (poster - 3. místo v soutěži Sysmex Poster Cup)
ROUČKOVÁ,D. - JANDOVÁ, M.: Parametr HFLC u KO na analyzátoru Sysmex XT-4000i a jeho využití při diagnóze infekční mononukleózy (poster)

I. česká herniologická konference. Olomouc 6.11.2014. BYSTŘICKÝ, P.: "Hernia International" - herniologie jako problém 4 kontinentů.

V. setkání biochemiků v Písku. Písek 6.-7.11.2014. MALINA, P.: Jak dál v preanalytické fázi?

Budějovice kazuistické. České Budějovice 25.9.2014.
REITER, J.: Vzácná komplikace fraktury bérce.
JUNKOVÁ, J.: Jaká může být příčina levostranné hemiparézy a akutní ischémie pravé horní končetiny?
JISKROVÁ, L.: Vaskulitida velkých tepen - podceňovaná diagnóza?
HAVELKOVÁ, J.: Není perikarditida jako perikarditida.
JUNKOVÁ, J.: Syndrom tukové embolie u mladého muže.(Poster získal 1. místo)
JANÍČKOVÁ, L.: Je, či není?! Toť otázka... ...scabies...

Sympozium klinické biochemie FONS 2014. Pardubice 21.- 23.9.2014
MALINA,P.- NOVOTNÝ,D.- PAVLÍKOVÁ, A.-et al.: Klíčové procesy preanalytické fáze: potenciální zdroje klinicky nejvýznamnějších chyb vedoucích k poškození pacienta a možnosti jejich odstranění

XXII. Frejkovy dny s mezinárodní účastí. Brno 19.-20.6.2014
ČENĚK,J.- REITER,J.- BOČKOVÁ,V.: Epidemiologická studie mikrobiologického spadu na operačním sále.
REITER,J.-ČENĚK,J.:Masivní plicní tuková embolie se šťastným koncem - kazuistika.

20. česko-slovenské angiologické sympozium. Mikulov 19.-20.6.2014. JUNKOVÁ,J: Syndrom tukové embolie u mladého muže. Poster.

XV. dny mladých chirurgů prof. MUDr. Stanislava Čárskeho, DrSc. Seč u Chrudimi 5.-6.6.2014.
VÁHALOVÁ,K. - BYSTŘICKÝ,P.: 
Přínos magnetické rezonance v diagnostice a terapii karcinomu prsu.
BYSTŘICKÝ,P. -VÁHALOVÁ,K. -  SUCHOMEL,P.: Plastika rozsáhlé incizionální kýly - naše zkušenosti a komplikace ve světle nových doporučení EHS. 

XXXII. mezikrajské dny klinické biochemie Královéhradeckého, Pardubického a Jihočeského kraje. Písek 22.-23.5.2014. MALINA,P.: Odhad glomerulární filtrace - proč a jak?

10. Ostravské dny miniinvazivní chirurgie. Ostrava 7.-8.11.2013. BYSTŘICKÝ,P.- KRŠKA,J. - CEJP,V.: Závažné komplikace laparoskopické operace tříselné kýly.

XX. kongres České internistické společnosti ČLS JEP. Praha 2.-5.října 2013. CIMBUROVÁ, Eva: Castlemanova choroba (CD) - vzácná choroba ve vzácné lokalizaci. Poster.

XI. Ceslostátní sjezd České společnosti klinické biochemie. Olomouc 22.-24.9.2013. MALINA.P - Feitová.S.: Implementace indikátorů kvality (poster)
MALINA.P. - Feitová.S.: Retrospektivní analýza endoskopických nálezů u pacientů s pozitivním nálezem kvantitativního imunochemického testu na okultní krvácení ve stolici (poster)

19. Podkrušnohorské elektrofyziologické dny. Zámek Červený Hrádek, Jirkov 5.-6.4.2013. BECHYNÉ, K. Kazuistika

Regionální řízení ve zdravotnictví. Seminář věnovaný aktuálním otázkám řízení zdravotnických zařízení v regionech. Čelákovice 12.-13.3.2013. TUREK, Michal: Restrukturalizace oblastních nemocnic v rámci krajského holdingu, pohled na jednu specializaci - gynekologie.

2nd EFLM - BD European Conference on Preanalytical Phase. Záhřeb 1.-2.3.2013. MALINA,P.: Zpráva o "2nd EFLM-BD European Conference on Preanalytical Phase"

12.Česko-polsko-slovenský kongres MIS. Ostrava 1.-2.11.2012. BYSTŘICKÝ,P. - CEJP,V. - SUCHOMEL,P.: Jednoportová apendektomie - nic nového?

17. celoštátna pracovná konferencia SEKCAMA Bratislava 17.-18.5.2012
HOLAN, Jiří - ČEČELOVSKÝ, Václav - HOLANOVÁ, Gabriela. Život s diagnózou karcinomu prsu. (prezentace)

46. celostátní sjezd biochemických laborantů BIOLAB 2012. Písek 13.-15.5.2012.

XXIV. Petřivalského-Rapantův den. Olomouc 26.-27.4.2012. BYSTŘICKÝ,P. - CEJP.V: Charitativní chirurgie - Operation Hernia 

XIII. Bedrnův den. Hradec Králové 28.4.2011. BYSTŘICKÝ.P. - SUCHOMEL,P.: Naše zkušenosti s řešením tříselné kýly - existují limity použití síťky? 

Kvalita zdravotní péče - týmová práce III. Konference 11.-12.6.2009 Pardubice
JIRSA, Josef:  BMI a akreditace nemocnice 
Zařazeno jako materiál k přednáškám na ČVUT (přednáška 6)

 

XIV.World Congress of Neurological Surgery, Boston, USA, August 30-September 4,2009:
Surgical and psychological results in 58 EC-IC bypasses.
FIEDLER, J.- PŘIBÁŇ, V.- SCHENK, I.- SCHENKOVÁ, V.- ŠKODA, O.
Department of Neurosurgery, České Budějovice Hospital
Department of Neurosurgery, Písek Hospital
Department of Neurosurgery, Jihlava Hospital

 

EUROMEDLAB - 18th IFCC - EFCC European Congress of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine. 7-11 June 2009,  Innsbruck, Austria

cert dr Malina

 

7th  International Congress of Gynaecological Laparoscopy and Pelvic Surgery, Praha 12.-14.května 2005.
TYLL, R. - TUREK, M. Karcinom vejcovodu.