Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek
Tel.: +420 382 772 111
IČO: 26095190

Mapa areálu

MapaMala


banner PACIENTI2019

 
  BannerINKONT

Komerční sdělení

 

Facebook50

 

Laboratoře 

Počet lékařů: 4
Analytik: 2
Počet zdravotních laborantů: 9
Počet zdravotních sester: 5
Počet sanitářek: 3

  • Hemokoagulační laboratoř

Soubor vyšetření:

- APTT
- Quick - PT
- D-Dimery
- Antitrombin
- Fibrinogen
- Trombinový čas
- Etanolgelifikační test
- APC rezistence
- Faktor VIII
- Protein C
- Protein S
- Retrakce dle Macferlena
- Krvácivost
- anti-Xa
- Euglobulinová lýza

 

Hematologie
 
  • Laboratoř morfologie krve

Soubor vyšetření:

- Krevní obraz malý, 3 pop.DIFF a 5 pop.DIF
- Diferenciální rozpočet leukocytů - mikroskopicky
- Retikulocyty
- mozkomíšní mok- WBC, RBC, HGB + dle požadavku
- punktát- WBC, RBC, HGB + dle požadavku
- dialyzát - WBC, RBC, HGB + dle požadavku

 

Hematologie
  • Imunohematologická laboratoř

Soubor vyšetření:

- Krevní skupina + podskupina + Rh faktor
- Krevní skupina u novorozence
- ABO Hemolytické onemocnění novorozence
- Zkouška kompatibility
- Nepřímý antiglobulinový test
- Přímý antiglobulinový test
- Vyšetření nepravidelných protilátek, jejich identifikace a popř.titrace
- Chladové protilátky

 

Hematologie
  • Virologická laboratoř

Soubor vyšetření:
- HCV – hepatitida C
- HBsAg – hepatitida B
- HIV
- SYPH - syfilis