Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek
Tel.: +420 382 772 111
IČO: 26095190

Mapa areálu

MapaMala


banner PACIENTI2019

 
  BannerINKONT

Komerční sdělení

 

Facebook50

AMBULANTNÍ LÉKAŘ:

MUDr. Květoslava Batistová
tel.: 382772310, 382772812
e-mail: batistova@nemopisek.cz                     

AMBULANTNÍ SESTRA:
Petra Culková
tel.: 382772310, 382772812, fax 382772310
e-mail: infekce@nemopisek.cz

Kontakt:
382 772 310
zde lze objednávat pacienty k vyšetření a očkování
382 772 812 zde lze objednávat očkování

Umístění:
budova mikrobiologie naproti vrátnici nemocnice, přízemí, samostatný vchod z boku

 


 

ORDINACE  INFEKČNÍ  AMBULANCE:    

Poradny + ambulance    očkování            

PO       7 - 11
ÚT       7 - 11
ST       7 - 11 
ČT                                      13 - 15 
      7 - 11                       

Konzília denně jedna hodina.
Infekční ambulance má provozní dobu od 7:00 - 11:00 hod.
Telefon:  382 772 310 k objednávání pacientů, konzultaci výsledků a konzilií 

 

! 16.-18.1.2019 neordinujeme!

Akutní ambulance má ordinační hodiny denně od 9:00 - 11:00 hod.

akutních případů bez objednání.

Akutní a nové případy  vyšetřujeme po 9 hod.

neakutních onemocnění jako je borelióza, je nutno předem objednat, čekací doby jsou řádově 2-3 týdny.

Odborné poradny: pracují ráno denně od 7:00 – 9:00 hod. - nutno předem objednat

Nejenom naše Nemocnice a.s. Písek získala akreditaci ministerstva zdravotnictví, ale i naše oddělení má specializovanou akreditaci pro infekční obor od r. 2007: „Na základě rozhodnutí MZ ČR č.j. MZDR 21878/2007 je pracoviště akreditováno v oboru specializačního vzdělávání nebo zaměření doplňující odborné praxe: INFEKČNÍ LÉKAŘSTVÍ v plném rozsahu.“

Infekční ambulance zajišťuje veškerou konziliární činnost v oboru přenosných nemocí pro jednotlivá oddělení nemocnice i pro praktické lékaře, pediatry a odborné specialisty.

SPEKTRUM PÉČE POSKYTOVANÉ NA INFEKČNÍ AMBULANCI:
PORADNY:

 • hepatální - dispenzarizace pacientů po prodělání žloutenek, chronických hepatitid typu B,C a infekčních mononukleóz
 • neuroinfekční - dispenzarizace pacientů po prodělaném zánětu mozku klíšťovém, herpetické i jiném
 • toxoplasmová
 • boreliová - dispenzarizace po prodělané borelióze všech stupňů
 • splenektomová - vakcinace pacientů proti pneumokokům každých 6 let, meningokokovi každé 3 roky, hemofilovi jednorázově, chřipka každoročně.
 • erysipelová - aplikace pendeponu.
 • antirabické středisko - poskytujeme konzultace po poranění nebo pokousání zvířetem a rozhodujeme o nutnosti očkování proti vzteklině.
 • Provádíme ošetření, vyšetření, sledování a vakcinaci u pacientů a zdravotního personálu po poranění o použitou jehlu.

 

POPIS VÝKONŮ:

Na infekční ambulanci provádíme veškeré výtěry z krku, nosu, konečníku, a jiných ložisek, kultivace moči, krevní odběry z paže, ojediněle i lumbální punkci při podezření na meningitidu (zánět mozkových blan) atraumatickou jehlou (odběr se provádí z páteřního kanálu z dolní bederní oblasti, kde není mícha, garantujeme, že odběr je naprosto bezpečný). Krev, moč, stolice a mozkomíšní mok se vyšetřuje v našich kvalitních laboratořích a někdy odesíláme materiál na specializovaná pracoviště do Českých Budějovic nebo národní referenční laboratoře v Praze.

 • Je možné podat krátkou infúzi (kapačku) do žíly pacientům s průjmy, jejichž stav nevyžaduje hospitalizaci.
 • V indikovaných případech jsou naši pacienti vyšetřeni sonograficky na rtg pracovišti, CT vyšetření nebo vyšetření magnetickou rezonanci, která je v Písku dostupná s krátkými objednacími časy, nebo endoskopicky v gastroenterologické ambulanci interního oddělení nemocnice. Většina vyšetření je nebolestivých. U méně příjemných vyšetření se snažíme odstranit nejistotu podrobným poučením nebo podáním vhodných léků.
 • Vždy používáme prověřené standardizované postupy vyšetření a léčby.
 • Máme velmi dobré a přátelské kontakty s kolegy vyšších pracovišť, zejména v Českých Budějovicích, takže našim pacientům je případná péče na těchto pracovištích vždy k dispozici.

ULOŽENÍ INFEKČNÍCH PACIENTŮ NA TATO ODDĚLENÍ:

O některé méně infekční pacienty, které bude nutné hospitalizovat, se postarají jiná lůžková oddělení v nemocnici v Písku.

interna:
méně nakažlivá průjmová onemocnění, infekční mononukleózy, leptospirózy, listeriózy, tularémie, srdeční komplikace boreliózy, horečky nejasné příčiny

neurologické oddělení:
záněty mozku a mozkových blan např. klíšťové, herpetické, enterovirové etiologie, návratná Mollaretova meningitida, neuroboreliózy, onemocnění herpes zoster (pásový opar)

chirurgické oddělení:
erysipely (růže), těžké angíny a peritonsillární abscesy patrového oblouku

Pacienti s nutnou hospitalizací a izolací na infekčním oddělení jako jsou akutní žloutenky (hepatitidy), hnisavé záněty mozkových blan (meningitidy) a některá vysoce infekční průjmová onemocnění mohou být hospitalizovaní po předchozí telefonické domluvě s primářem infekčního oddělení  v Českých Budějovicích nebo v Táboře.

Komplikované průběhy infekčních onemocnění, které vyžadují umístění na jednotce intenzívní péče, budou hospitalizovaní na infekčním oddělení v nemocnici v Českých Budějovicích. 

 


 

Očkovací centrum: 

Při infekční ambulanci Nemocnice Písek, a.s. je zřízeno od r. 2009 očkovací centrum, které je zaměřeno na očkování a poradenství před výjezdy do zahraničí. Je umístěno v poradně infekční ambulance. Zájemci se mají dostavit do centra vždy 6-8 týdnů před plánovanou cestou do zahraničí, kde se sestaví individuální očkovací plán, protože mnohé vakcíny nelze aplikovat současně.

OckovaciCentrum2text

Provádíme:

 • poradenství před výjezdem do zahraničí
 • očkování proti žluté zimnici, tyfu, choleře, hepatitidám, meningokokům..
 • vystavení mezinárodního očkovacího průkazu
 • předpis léků proti malárii
 • očkování na žádost (klíšt'ová encefalitida, virová hepatitida, meningokoková meningitida, atd.)

Očkovací dny:
ve čtvrtek 13:00-15:00 hod. vždy po telefonické domluvě (v odůvodněných případech je možné objednat i jiný den)
Tel.: 382 772 310,  382 772 812

 

 

CENÍK VAKCÍN 

Očkujeme:

 • zaměstnance proti žloutence typu B a vybrané skupiny zaměstnanců proti meningokoku
 • klienty na vlastní žádost proti klíšťovému zánětu mozku, meningokoku, pneumokoku, hemofilu a hepatitidám
 • při cestě do zahraničí na vlastní žádost a podle typu destinace

Naše očkovací centrum nabízí ZDARMA:

 • aplikaci očkovací látky
 • vyšetření v ambulanci cestovní medicíny před cestou
 • předpis protimalarických léků
 • vystavení modrého mezinárodního průkazu
 • konzultace
 • ceny očkovacích látek za výhodných podmínek

Za potvrzení očkovacího průkazu kulatým razítkem účtujeme 100,- Kč.
Za aplikaci přinesené vakcíny účtujeme poplatek 100,- Kč.
Za vypsání žlutého mezinárodního průkazu účtujeme 100,- Kč. 

 Ceny za očkovací látky stanovené k 1. 1. 2018  - Ceník

Očkování na vyžádání za finanční úhradu při infekční ambulanci Nemocnice Písek,a.s. 
Ceny se průběžně mění v závislosti na nákupních cenách vakcín. Aktuální očkovací ceník je k dispozici v očkovacím centru.

 

 

 

 


 

Rady pro cestovatele

 • Před odjezdem do zahraničí si nechte zkontrolovat Váš zdravotní stav (včetně stomatologa a gynekologa).

 • Zjistěte si datum posledního očkování proti tetanu.

 • V případě, že je doporučeno očkování, nechte si v dostatečném předstihu před odletem aplikovat očkovací látky (vhodný termín je cca 6-8 týdnů před odletem).

 • Před návštěvou specialisty na cestovní medicínu si připravte přesný plán cesty

 • Pokud jsou Vám lékařem doporučena antimalarika, začněte je včas a dle doporučení lékaře užívat.

 • Nezapomeňte na základní vybavení lékárničky.

 • Vezměte s sebou repelenty a opalovací krémy s vyšším faktorem.

 • Vodu používejte jen balenou, popřípadě z prověřeného zdroje, nepoužívejte led.

 • Všechny potraviny uvařte, oloupejte nebo nechejte být.

 • Pozor na volně pobíhající psy a jiná zvířata.

 • Respektujte náboženské a kulturní zvyklosti v navštívené destinaci.

 • V případě zdravotních obtíží po návratu informujte svého lékaře o pobytu v zahraničí.

 


 

6/2013 byly podány 1. dávky vakcíny proti hepatitidě typu A obyvatelům zaplavené obce Putim. Druhá dávka bude podaná 6/2014.

 

Po povodni v Putimi 5/2013 naše Očkovací centrum provedlo zdarma očkování 35 putimských obyvatel ve dnech 20.6.2013 a 27.6.2013 první dávkou proti epidemické žloutence hepatitidě typu A vakcínou AVAXIM. Druhá dávka bude podaná 6/2014 opět ve dvou termínech.