Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek
Tel.: +420 382 772 111
IČO: 26095190

Mapa areálu

MapaMala


banner PACIENTI2019

 
  BannerINKONT

Komerční sdělení

 

Facebook50

Citát týdne

Rád bych vám položil na srdce ještě jedno: podporujte všechno, co je pravdivé, dobré a správné, čisté, milé a chválihodné, co má dobrou pověst a pokládá se za ctnost...                                                                                                                                                                                                                           Fp. 4,8


Člověk si nikdy nemůže být jist, jestli mu druzí rozumějí - bezpečně pozná jen to, jestli ho mají rádi.. 

P.Kosorin

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Homola

Nemocniční kaplan:

Mgr. Rostislav Homola, B.Th.
tel. 382 772 705
e-mail: homola@nemopisek.cz 

 

Poslání spirituální péče

Současná medicína v dnešní době většinou již bez předsudků uznává skutečnost, že při nemocniční péči je vedle péče o tělo důležitá i péče o duši".

Požadavky na poskytování spirituální péče v nemocnicích, a tím uspokojování duchovních potřeb pacientů, se stále zvyšují vzhledem k obecně uznávanému bio-psycho-sociálně-spirituálnímu modelu člověka. V českém zdravotnictví je to ale stále jev nový, někdy překvapující, a vyvolává mnoho otázek. Od těch co to vlastně spirituální péče je až po ty, zda je vůbec nutné ji v naší, převážně sekulární společnosti, poskytovat. Tato péče totiž bývá často chápána pouze jako zajišťování duchovních potřeb pacientům religiózním - organizovaným v církvích a zapomíná se na to, že duchovní rozměr má každá bytost, nehledě k jejímu osobnímu přesvědčení. Zvláště patrné to bývá v obdobích zdravotní krize, kterou vážná nemoc nebo dokonce umírání přinášejí. V tomto čase se totiž u mnoha pacientů objevují tzv. existenciální otázky, týkající se smyslu života, utrpení, umírání a smrti, i dalších otázek s tím souvisejících, které je dříve - dokud byli zdrávi - nenapadaly. Podobné otázky si může pokládat i ošetřující personál, který se v nemocnici opakovaně setkává s utrpením a umíráním.

Vedení písecké nemocnice si je této skutečnosti vědomo a proto podpořilo myšlenku integrovat spirituální péči do péče ošetřovatelské a vynaložilo úsilí ke vzniku nového oddělení, Oddělení spirituální péče. Toto nové oddělení je tvořeno dvěma prostory, jeden, který vytváří zázemí pro ambulantní péči a druhý tzv. Prostor ticha, kde mohou spočinout vážně nemocní pacienti, jejich blízcí, ale i personál po těžké službě a načerpat další síly, potřebné pro zvládání náročných životních situací. Tento prostor je vybudován jako prostor nadnáboženský, aby se zde cítili dobře všichni lidé různého vyznání či bez vyznání.

Poskytování spirituální péče

Spirituální péči nabízíme všem lidem - bez vyznání či jakéhokoliv vyznání

Kde hledat tuto službu?

  • ambulanci Oddělení spirituální péče
   • umístěna je v hlavní budově písecké nemocnice v pavilonu G, 1. patro - žlutá chodba, téměř naproti Oční ambulance
   • otevřena je pondělí - středa v době od 9:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30 hod.
  • V „Prostoru ticha"
   • umístěn je v hlavní budově hned vedle Oddělení spirituální péče
   • otevřen je pondělí - středa v době 9:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30 hod.
  • Domluvení termínu setkání
   • v době 8:00 - 9:00 hod. na telefonním čísle 382 772 705
   • v urgentních případech možno volat na tel. 725 064 784
   • e-mailem: homola@nemopisek.cz

S čím může pomoci nemocniční spirituální péče?

   • Poskytuje duchovní podporu pacientům, příbuzným i personálu.
   • Zprostředkovává na vyžádání kontakt s duchovními z různých církví a náboženských společností.
kopieProstorTichaDvere 
kopieIMG 7146ProstorTichaREZ

Komu nabízíme nemocniční spirituální péči?

Pacientům, kteří v průběhu hospitalizace trpí osamělostí, smutkem nebo strachem.
Pacientům, kteří v souvislosti s nemocí řeší naléhavé vztahové nebo existenciální otázky.
Pacientům, kteří nespolupracují s okolím a je potřeba v nich posílit pocit důvěry a naděje.
Pacientům, u kterých zcela schází anebo vlivem nemoci selhává smysl jejich života.
Pacientům, kteří si potřebují popovídat nebo uvítají jen přítomnost druhého člověka.

Příbuzným, kteří sami psychicky špatně nesou nemoc či odloučení blízké osoby.
Příbuzným, kteří těžko hledají slova při komunikaci s nemocným členem rodiny.
Příbuzným, kteří potřebují povzbudit při provázení nemocné či umírající blízké osoby.
Příbuzným, kteří zažívají emoční chaos vyvolaný ztrátou blízké osoby.
Příbuzným, kteří se potřebuji přeladit, spočinout či načerpat novou sílu.

Personálu, který se cítí vyčerpaný, podrážděný či sklíčený.
Personálu, který postrádá pocit bezpečí a spokojenosti při práci v týmu na pracovišti.
Personálu, na nějž doléhají osobní či rodinné starosti, které komplikují pracovní výkon.
Personálu, který neodkladně potřebuje z různých důvodů podporu od druhého člověka.

 

Kdo poskytuje spirituální péči?

V současné době  zde pracuje na  část úvazku jeden nemocniční kaplan.
Při své práci je vázán mlčenlivostí a etickým kodexem nemocničních duchovních, který je součástí dohody ERC a ČBK z roku 2006. ETICKÝ KODEX

 

kopieHomola2014

Informace o poskytovateli spirituální péče v Nemocnici Písek, a.s.: Mgr. Rostislav Homola B.Th.

Je edukovaný kazatel, je proškoleným vojenským kaplanem. Pracoval jako terapeut pro drogově závislou mládež, několik let jako lektor pro nezaměstnané, v současné době působí ještě jako středoškolský učitel na gymnáziu v Písku.

Vzdělání: Teologický seminář CASD, Manželské poradenství, Telefonní krizová intervence, Pastoral counselling  (Andrews university), Institut životního stylu, Odborný poradce životního stylu (Loma Linda university), absolvent Teologie služby na Teologické fakultě Jihočeské univerzity.

Prezentace: 
Nemocniční kaplan Rostislav Homola. In: Křesťanský magazín: Představujeme. 26.1.2014 14:40 hodin ČT2. Dostupné z: videoarchiv ČT 


V obtížné situaci může pomoci i kniha:
Seznam knih k zapůjčení
Bibliohelp