Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek
Tel.: +420 382 772 111
IČO: 26095190

Mapa areálu

MapaMala


banner PACIENTI2019

 
  BannerINKONT

Komerční sdělení

 

Facebook50

Kubik120

Klinický logoped:

Mgr. Tomáš Kubík, Ph.D.
tel. 382 772 253
e-mail: kubik@nemopisek.cz 

Hrabakova120

Klinický logoped:

Mgr. Jarmila Hrabáková
tel. 382 772 027
e-mail: hrabakova@nemopisek.cz 

Hajkova120

Klinický logoped:

Mgr. Kateřina Hájková
tel. 773 786 565
e-mail: hajkova@nemopisek.cz 

 

4.-8.3. Mgr. Hájková - dovolená

 

V rámci klinické logopedie poskytujeme diagnostiku a reedukaci u těchto typů diagnóz:

Dětská populace:
Opožděný vývoj řeči a získaná orgánová nemluvnost
Poruchy vývoje výslovnosti – dyslalie
Poruchy jazykového vývoje – vývojová dysfázie
Narušení fluence (plynulosti) řeči – koktavost, breptavost
Neuromotorické poruchy řeči + poruchy polykání – vývojová dysartrie a dysfagie (dětská mozková obrna, různé vývojové syndromy)
Vývojové poruchy učení – dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyskalkulie
Symptomatické poruchy řeči – odchylný vývoj řeči při mentální retardaci, poruchy sociální komunikace – autismus a poruchy autistického spektra
Poruchy při anomáliích orofaciálního systému – palatolálie u rozštěpových vad
Rehabilitace komunikačních schopností u dětí s vadami a poruchami sluchu

Dospělá populace:
Diagnostika a terapie pacientů po cévních mozkových příhodách, mozkových traumatech, u pacientů s nádorovým onemocněním mozku a neurodegenerativními onemocněními – Parkinsonova choroba, Alzheimerova demence, amyotrofická laterální skleróza, muskulární dystrofie apod.):
Neurogenní poruchy řečových a jazykových funkcí – dysartrie, afázie, řečová apraxie
Neurogenní poruchy polykání – dysfagie
Neurogenní poruchy hlasu – dysfonie
Neurogenní poruchy gnostických a praktických funkcí – vizuální a sluchová agnozie
Neurogenní poruchy kognitivních funkcí – poruchy paměti, pozornosti
Péče o pacienty s orgánovou poruchou polykání a poruchou hlasu po operacích nádorových onemocnění v oblasti hlavy, krku, hltanu a hrtanu

Diagnostiku dětí a dospělých provádíme jak u hospitalizovaných, tak u ambulantních pacientů, kteří přicházejí z jiných zdravotnických zařízení.