Nemocnice Písek, a.s.
Karla Čapka 589
397 01 Písek
Tel.: +420 382 772 111
IČO: 26095190

Mapa areálu

MapaMala


banner PACIENTI2019

 
  BannerINKONT

Komerční sdělení

 

Facebook50

 

Ambulance při Oddělení klinické biochemie:

Při Oddělení klinické biochemie jsou zřízeny dvě ambulance - Metabolická poradna a Nutriční ambulance. Jejich provoz probíhá na Centrálním odběrovém místě každou středu a pátek od 12,30 hod do 15,00 hod.

Na vyšetření je nutno se objednat:
na tel. čísle 382 772 124 nebo v době ordinace na čísle 382 772 135, noví pacienti by měli mít doporučení praktického lékaře nebo specialisty.

Metabolická poradna:

- v rámci této poradny jsou dispenzarizováni a léčeni pacienti s těžšími formami dyslipidémíí (celkový cholesterol více než 6,5-7 mmol/l, LDL cholesterol více než 4,5 mmol/l a triacylglyceroly více než 4-5 mmol/l), převážně vyžadujících kombinovanou léčbu nebo pacienti, u kterých se běžnou léčbou nedaří dosáhnout cílových parametrů

- v ambulanci se provádí i vyšetření k vyloučení sekundárních příčin dyslipidémií

- dispenzarizováni jsou pacienti v primární i sekundární prevenci kardiovaskulárních onemocnění, v současné době se jedná o cca 300 pacientů

- dále jsou zde vyšetřováni a dispenzarizováni pacienti ve věku 20-45 let s výraznějšími poruchami lipidového metabolismu, které však nevedou k dosažení rizika dle SCORE nad 5%. U nich je individuálně prováděno zhodnocení celkového KV rizika a indikace hypolipidemické terapie

 

Nutriční ambulance

- jedná se o specializovanou ambulanci, která poskytuje nadregionální péči v oboru klinická výživa. MUDr. P. Malina je džitelem licence ČLK F-016, která jej opravňuje v rámci této ambulance k preskribci PZLÚ - potravin pro zvláštní lékařské účely ("umělá výživa")

- v rámci ambulance jsou dispenzarizováni pacienti s poruchami výživy ve smyslu podvýživy, specifických karencí a dále pacienti s nemožností  příjimat potravu ústy v běžném množství

- jedná se o pacienty s neurologickými, onkologickými a dalšími onemocněními, často s PEG (perkutánní endoskopická gastrostomie), nasogastrickou sondou či jiným umělým přístupem do zažívacího traktu

- do spádu ambulance patří mimo okresu Písek též okres Strakonice, Příbram, částečně i Klatovy a Prachatice

- v ambulanci jsou předepisovány dva druhy umělé výživy - tzv. "sipping" - doplňková enterální výživa určená k popíjení a úplná enterální výživa určená převážně k podání umělým vyústěním zažívacího traktu

- dotazy ohledně vyšetření v této ambulanci je možno psát na: malina@nemopisek.cz

 

Centrální odběrové místo 

Centrální odběrové místo je od 13. 12. 2017 přesunuto do nového pavilonu Q (2. patro či přímo koridorem ze staré budovy). 

V rámci COM (centrálního odběrového místa) jsou odborným zdravotnickým personálem prováděny odběry biologického materiálu pro ambulance a specializované poradny Nemocnice Písek, a.s., dále se zde provádějí funkční testy – oGTT (orální glukózové toleranční testy).

 

Pracovní režim – Centrální odběrové místo Nemocnice Písek, a.s.

 

Centrální odběrové místo 
  Odběry pro odborné poradny oGGT
(orální glukózové toleranční testy)
Pondělí 6:30-12:00 12:30-13:45 -
Úterý 6:30-12:00 12:30-13:45 6:45-10:00
Středa 6:30-11:30 6:45-10:00
Čtvrtek 6:30-10:45 7:00-10:30
Pátek 6:30-11:30 6:45-10:00